Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investește în oameni!

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.2 - Calitate în învăţământul superior
Proiect: Tehnici de Analiză, Modelare şi Simulare pentru Imagistică, Bioinformatică şi Sisteme Complexe (ITEMS)
Contract: POSDRU/86/1.2/S/61756

Algoritmi și Structuri de Date pentru Imagistică și Bioinformatică. Note de curs

[Aici puteti descarca versiunea electronica a cartii, PDF, 5.65 MB ]

Răzvan Andonie, Angel Cațaron, Honorius Gâlmeanu, Mihai Ivanovici, Lucian Sasu

ISBN 978-606-19-0206-4

Algoritmi și Structuri de Date. Aplicații în Imagistică și Bioinformatică

[Aici puteti descarca versiunea electronica a cartii, PDF, 2.35 MB ]

Răzvan Andonie, Angel Cațaron, Zoltan Gaspar, Honorius Gâlmeanu, Mihai Ivanovici, Lorentz Istvan, Lucian Sasu

ISBN 978-606-19-0058-9

Capitolul 1. Structuri de date generice [Surse C++ și Java]; Datele de intrare pentru teste le găsiți [aici]
Capitolul 2. Grafuri în Java [Surse Java]; Datele de intrare pentru teste le găsiți [aici]
Capitolul 3. Arbori în C++ [Surse C++]; Datele de intrare pentru teste le găsiți [aici]; Varianta beta a unei noi versiuni a codului o puteti testa [aici]
Capitolul 4. Programarea paralelă în CUDA; Capitolul 5. Aplicații în CUDA [Surse CUDA C/C++]
Capitolul 6. Algoritmi de aproximare [Surse Python]; Datele de intrare pentru teste le găsiți [aici]
Capitolul 7. Algoritmi euristici în grafuri [Surse Python]; [4.txt]