WSW 2019

 

World Space Week 2019

Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic – Luna – primul popas către stele

https://www.worldspaceweek.org/events/event-details/?eventID=27592